ANADOLU UYGARLIKLARI

Bir tepe sanma sakın! Önündeki topraklar,
O ağaçlar altında yemyeşil, cıvıl cıvıl...
Şu karşıki yamaçta dans eden kırlangıçlar
Sanki ezgilerinde gizemli bir efsun var.

Hatti, Likya, Frigya; Lidya, İyonya, Karya

Birlikte sesleniyor Selçuk, Kimmer, Roma’yla.
Geçmişten geleceğe aktarırken her şeyi,
Urartu’yla Osmanlı neler söylüyor sana?..

"Toprağımın altında yatan tüm uygarlıklar

Tarihten bir sayfadır, değişmez dost şarkılar…
Ötesinden gelse de geçmiş yüzyıllarımın
Gökyüzümde dolaşır, tarihi yazan ruhlar !"

"Ben Anadolu’yum; ana dolu, can dolu

Ben Kültepe’yim, ben Alişar, Alaca.
Bir yanım Efes, Milet; bir yanımsa Troya.
Ben Anadolu’yum, Anadolu, her çağda."

"Çağları ben açtım, çağlar sustu benimle

Ne uluslar kükredi çökerken, ellerimde
Uygarlık denen her şey doğarken beşiğimde
Ben Anadolu’ydum, ben, Anadolu, her dilde..."

Tepe: Anadolu'muzun birçok yöresinde
höyük anlamında da kullanılmaktadır.

Günay Tulun
Yazarlar ve Ozanlar Grubu
Sessizliğin Sesi Grubu
Kitap: Anılar Canlanırken I
Kitap: Anılar Canlanırken II-"Bir Başkaydı O Yıllar"
Kitap: Anılar Canlanırken III-"Geçmişi Yaşamak Gelecekle"
Elektronik Dergi: Sessizliğin Şiirsel Sesi
Elektronik Dergi: İnsan ve Sanat