Arka Kapak:Şair Adları

1. SIRA

Resim 1 Mehmed Emin Yurdakul

Resim 2 Namık Kemal
Resim 3 Yahya Kemal Beyatlı
Resim 4 Mehmed Tevfik Fikret
Resim 5 Necati Cumalı
Resim 6 Recaizade Mahmud Ekrem


2. SIRA

Resim 1 Orhan Veli Kanık

Resim 2 Cahit Sıtkı Tarancı
Resim 3 Faruk Nafiz Çamlıbel
Resim 4 Neyzen Tevfik Kolaylı
Resim 5 Orhan Seyfi Orhon
Resim 6 Nâzım Hikmet Ran


3. SIRA

Resim 1 Mevlâna Celâleddin-i Rumî

Resim 2 Fuzulî
Resim 3 Necip Fazıl Kısakürek
Resim 4 Arif Nihat Asya
Resim 5 Mehmet Akif Ersoy
Resim 6 Abdülhâk Hâmit Tarhan

4. SIRA


Resim 1 Orhan Şaik Gökyay

Resim 2 Suna Tanaltay
Resim 3 Uğur Mumcu
Resim 4 Yılmaz Odabaşı
Resim 5 Ümit Yaşar Oğuzcan
Resim 6 Ahmet Muhip Dıranas


5. SIRA

Resim 1 Ahmet Haşim

Resim 2 Ziya Paşa
Resim 3 Fazıl Hüsnü Dağlarca
Resim 4 Ömer Bedrettin Uşaklı
Resim 5 Yunus Emre
Resim 6 Özdemir Asaf [ Halit ÖzdemirArun ]


6. SIRA

Resim 1 Ziya Gökalp

Resim 2 Yusuf Ziya Ortaç
Resim 3 Ziya Osman Saba
Resim 4 Yaşar Nabi Nayır
Resim 5 Pir Sultan Abdal
Resim 6 Rıfat Ilgaz

7. SIRA


Resim 1 Şemsi Belli

Resim 2 Nurullah Ataç
Resim 3 Yavuz Bülent Bakiler
Resim 4 Sabahattin Kudret Aksal
Resim 5 Şükran Kurdakul
Resim 6 Sait Faik Abasıyanık


8. SIRA

Resim 1 Nefi
Resim 2 Onat Kutlar
Resim 3 Sunay Akın
Resim 4 Melih Cevdet Anday
Resim 5 Sabahattin Ali
Resim 6 Baki


9. SIRA

Resim 1 Nedim
Resim 2 Rıza Tevfik Bölükbaşı
Resim 3 Orhan Asena
Resim 4 Orhon Murat Arıburnu
Resim 5 Kayahan Açar
Resim 6 Halide Nusret Zorlutuna


10. SIRA

Resim 1 Halit Fahri Ozansoy

Resim 2 Kemalettin Kamu
Resim 3 Hüseyin Nihal Atsız
Resim 4 Hacı Bektaşı Veli
Resim 5 Hasan Ali Yücel
Resim 6 Hamdullah Suphi Tanrıöver


11. SIRA

Resim 1 Cemal Süreya

Resim 2 Ceyhun Atuf Kansu
Resim 3 Oktay Rıfat Horozcu
Resim 4 Ahmed Rasim
Resim 5 Erzurumlu Emrah
Resim 6 Cenap Şahabettin


12. SIRA

Resim 1 Ahmet Kutsi Tecer

Resim 2 Âsaf Hâlet Çelebi
Resim 3 Ahmed Hamdi Tanpınar
Resim 4 Behçet Necatigil
Resim 5 Âşık Veysel
Resim 6 Bedri Rahmi Eyüboğlu


13. SIRA

Resim 1 Behçet Kemal Çağlar

Resim 2 Bekir Sıtkı Erdoğan
Resim 3 Cahit Külebi
Resim 4 Cahit Irgat
Resim 5 Abdurrahim Karakoç
Resim 6 Bülent Ecevit


14. SIRA

Resim 1 Attilâ İlhan
Resim 2 Fikret Kızılok
Resim 3 Karacaoğlan
Resim 4 Çiğdem Talu
Resim 5 Ahmet Selçuk İlkan
Resim 6 Halide Edip Adıvar


15. SIRA

Resim 1 Sezai Karakoç
Resim 2 Vedat Türkali
Resim 3 Mehmet Bozkurt Esenyel
Resim 4 Zeki Ömer Defne
Resim 5 Vasfi Mahir Kocatürk
Resim 6 Cemal Safi


16. SIRA


Resim 1 Sabri Esat Siyavuşgil
Resim 2 Bahtiyar Vahapzâde
Resim 3 Yağmur Atsız
Resim 4 Fehmi Ege
Resim 5 Ülkü Tamer
Resim 6 Âşık Mahzuni Şerif


17. SIRA

Resim 1 Edgar Allan Poe
Resim 2 Hasan Sezayi-i Gülşeni
Resim 3 Behiç Günalan
Resim 4 Hatice Asuman Sargut Kulaksız
Resim 5 İbrahim Alâeddin Gövsa
Resim 6 Sıtkı Tuncer


18.SIRA
1-Vecdi Bingöl
2-Can Yücel
3-Seyyid İmadeddin Nesimi
4-Günay Tulun
5-Rauf Raif Denktaş
6-Ayhan Hünalp

GÜNAY TULUN'un